Visdomsord i den högre skolan

År 1647 utkom boken ”Handbok i Levnadskonst” (El Oráculo manual y Arte de prudencia). Författaren, en jesuitpräst vid namn Baltasar Gracián, delar med sig av sin världsliga visdom i trehundra korta aforismer som är avsedda att kontempleras för att lära sig leva klokt. Handboken behandlar så skilda fenomen som vänskap, slughet, att lära sig sky dårarna men behålla de mäktigas gunst. Dokumentet är ett fönster som öppnas mot en svunnen tid och till den människosyn som rådde under 1600-talet.

Prinsesspartiet har valt ut femtiotvå av dessa, numera klassiska och välkända, aforismer för att erbjuda vägledning till den som vill anta utmaningen att leva ett ädelt liv i början av det tjugoförsta århundradet. Aforismerna kommer att gestaltas med ett modernare språk och de kommer förses med kommentarer som sätter dem i ett samtida sammanhang. Varje vecka kommer ett nytt guldkorn av visdom från Graciáns bok så håll ögonen och sinnet öppna!

Aforismerna:

N° 6 – Att nå sin Fulbordan

Ingen föds helt och hållet färdig! Försök att förbättra dig själv, och det du kan, ett litet grann varje dag. Sikta på att göra det bästa av dina anlag och medfödda talanger. Den som arbetar med sig själv på det sättet känns igen på sin goda smak och på hur hennes talanger sköts om till dess de blomstrar. Den som strävar efter att förbättra sig själv på det sättet känns också igen på sin mognad och på sin kristallklara vision. Hon vet helt enkelt vad hon vill och vad hon går för. Det finns de som aldrig kommer till insikt om vilka de är och vad de borde göra med sina liv, de kommer alltid att sakna någon viktig komponent i sin person och kommer alltid tyckas vara lite formlösa. Den människa som arbetar på att bli klok i både tal och handling kommer alltid att vara välkommen i de klartänktas sällskap.

Annonser