Fina Glosan #67 Arkebusera

Ajajaj, nu blir ruskigt!
Dagens Fina Glosa har färdats på långa och snåriga vägar för att komma fram till Finsvenskan: Från lågtyskans ”hakebusse” (hakbössa) via italienskans ”archibuso” och franskans ”arquebuse”, båda med samma betydelse. Ordet förknippas främst med militär- och fängelseväsendet.

Vid en arkebusering åker bössorna fram för att verkställa dödsstraff genom skjutning. Den olycklige som ska överlämnas till sin Skapare förses med ögonbindel och ett märke över hjärtat, varpå nio arkebusiärer avfyrar skott samtidigt från tolv stegs avstånd.

I dag arkebuseras ingen, inte rent fysiskt i alla fall, i Sverige. Om man däremot råkar göra bort sig offentligt kanhända att man blir symboliskt avrättad på avstånd genom mediedrev, twitter-ras, skvaller eller annan aggressiv kritik.

Exempel: Jag firar nog jul ensam i år. Jag är trött på att arkebuseras av släkten på grund av mitt yrkesval.

Exempel: Har man en avvikande uppfattning i frågan så bör man nog hålla tand för tunga. Annars riskerar man en offentlig arkebusering i tidningar och sociala media!

Annonser