Fina Glosan – Bon mot, Bonmot

Bon mot (uttalas Båhn Må) är franska och betyder bokstavligen ‘gott ord’ med betydelsen ‘kvick formulering’, ‘lustighet’. Författaren och dandyn Oscar Wilde är berömd för ett märgfullt batteri (samling) av efterlämnade kvickheter. Just detta att vara kvick i tanken och rapp i käften är mycket ‘Fina’ egenskaper som du bör odla så gott du kan. Bon Mot är uttryck som refererar till någons eleganta och spetsfundiga uttalande i tal eller skrift. Jag tycker också att fina människor kan använda ordet som ett glatt tillrop när någon får till det lite extra i en snabb replik!

Exempel: ”Bon mot fröken Erlander! Där fick du till det!”

Exempel: ”Den nya statsministern verkar vara skärpt! Det framgår av det bon mot hon skrev som debattartikel i Lorenzburg Gazette igår!

Annonser