Fina Glosan – Reverens

Fina Glosan idag har betydelsen vördnad och vördnadsbetygelse. Inom baletten, som lånar de flesta termerna från franska språket, är det brukligt att avsluta varje lektion med en reverens – bugning för läraren och övriga närvarande. Man kan också känna en viss reverens inför en annan person och hennes ställning eller gärning.

Exempel: ”Jag hoppas att jag fick till en flott reverens (bugning) när jag tog avsked av hertigen senast.”

Exempel: ”Jag har den största reverens (vördnad) för ditt kunnande och din erfarenhet men jag tror faktiskt att du har fel den här gången!”

Här ett exempel på en balettreverens:

Annonser