Visdomsord – Självinsikt

N° 89 – Självinsikt

Har du granskat ditt eget sinnelag, dina tankar, bedömningar och känslor? Man kan inte komma någon vart om man inte känner sig själv eller förstår sina egna motiv. Det finns speglar som visar dina fysiska skavanker men var finns en spegel för själen? Du bör undersöka dig själv på djupet så att du har en realistisk bild av din egen förmåga och de resurser du har i ditt inre.

Annonser