Fina Glosan – Herkulesarbete

Den grekiske halvguden Herkules utmanades att ta sig an tolv omöjliga arbetsuppgifter som botgöring för att han dödat sina barn. Idag använder vi ordet Herkulesarbete när vi står inför, eller just har avklarat, en mycket tuff uppgift. Ordet betyder ‘jätteuppgift’, ‘jätteföretag’, ‘kraftansträngning’ etc.

Exempel: ”Tre dagars disk tornade upp sig i köket så jag satte på mig förklädet och tog mig an detta Herkulesarbete.”

Exempel: ”Jag hann precis lämna in uppsatsen i tid! Det har varit ett riktigt Herkulesarbete men nu är det klart.”

Annonser