Visdomsord – Se till att förnya din lyskraft

N° 81 – Se till att förnya din lyskraft

Vila inte på forna triumfer! Försök ibland, som Fågel Fenix, att återskapa dig som en mer strålande version av dig själv. Människors minne är kort och koncentrationsförmågan är svag så du glöms fort bort till förmån för personer eller prestationer av sämre mått än du själv. Nyhetens behag vinner över det vi är vana vid att se. Utforska nya sammanhang där du kan uppfinna dig själv på nytt. Snart går ryktet om dina senaste stordåd och då blir du ännu mer efterfrågad i dina gamla sammanhang. Var som solen – låt varje nedgång följas av en strålande uppgång!

Annonser