Visdomsord – Välj en högtstående förebild

N° 75 – Välj en högtstående förebild

Välj en duglig förebild att matcha dig själv emot. Det finns många olika sorters upphöjdhet, duglighet och berömmelse och man bör välja den främste inom sitt eget område, inte för att härma eller följa men för att försöka överträffa! Det sägs att själve Alexander den store grät på Akilles grav för att hans egen berömmelse aldrig kunde överträffa den förstnämndes ryktbarhet sedan den hade odödliggjorts av diktaren Homeros. Låt de lovord som riktas till andra människor tjäna som en sporre för dig själv att flytta fram dina positioner.

Annonser