Fina Glosan – Salongsfähig

Salongsfähig (med hörbart ‘h’) är den som passar i fina salonger. Med detta menas att man är städad, har ett vårdat språk, att man inte skämtar om opassande saker och så vidare. Med ordet åsyftas en typ av smidighet eller behagfullhet som inte komplicerar samvaron vid tillställningar. Att bli för full; att svära så det osar; att förolämpa värdinnan; att dra blankt; att spotta på golvet; är alla exempel på vad som oftast anses INTE vara salongsfähigt. Man är helt enkelt inte rumsren. Vad som går an i ett sammanhang är helt fel i ett annat så det är inte omöjligt att alla ovanstående aktiviteter är helt rätt någon annan stans. Salongsfähig är alltså den som uppför sig ”rätt” beroende på det sammanhang där hen befinner sig.

Exempel: ”Men Gösta sitter du och virkar på personalmötet?! Det var väl inte riktigt salongsfähigt?”

Exempel: ”Jag hade gärna bjudit familjen Karlsson på middag men deras femåring är inte riktigt salongsfähig… ..vid senaste bjudningen gnagde hon på bordsbenen så de var tvungna att lackas om!”

Annonser