Fina Glosan – Nevö/ Niece

Gråsossar kan gott referera till sina syskonbarn som just ‘systerson’ eller ‘brorsdotter’. Så gör definitivt inte fina människor! Syster- eller brorson kallas för nevö (med betoning på ö:et) och syster- eller brorsdotter kallas för niece (uttalas antingen nis eller njäs)

Nevö kommer av latinets ‘nepos’ – Brorson och det är också därifrån som ordet ‘nepotism’ (att ge någon orättvisa fördelar på grund av släktband) kommer.

Exempel: ”Hur kan din nevö vara så väluppfostrad när hans pappa är en sån drummel?”

Exempel: ”Din niece kom förbi häromdagen och hjälpte mig mid bilen, din syster måste vara så stolt över att ha en så stark dotter!”

btn_donateCC_LG