Fina Glosan – Honnett

Honett är ett nätt litet ord som fört en tynande tillvaro i ett dammigt hörn av Svenska språket. Honett kommer från franskan och är besläktat med engelskans ‘honest’ – hederlig/ uppriktig. Ordet används fortfarande i bemärkelsen anständig, hederlig och rättskaffens men används också om någon som är generös och storsint.

Exempel: ”Sådant går inte för sig i den honetta världen!” (Sån’t passar sig inte i hederliga sammanhang)

Exempel: ”Det är inte honett av dig att länsa parkeringsautomaten på mynt!”

Exempel: ”Du var mig en honett (artig) gosse!”

Exempel: ”Var så honett och ta en kaka till!” (var så god)

Exempel: ”Det ryktas att länsman vann en honett (ordentlig) summa pengar på kortspel i fredags!”

btn_donateCC_LG

Annonser