Fina Glosan – Environger

Environger (uttalas ahnvirånger)

Dagens Fina Glosa är ett Kul-Svenskt ord för ‘grannskap’, ‘trakter’ eller ‘omgivningar’. Vill du vara fin ska du inte gå ut och gå en sväng runt kvarteret utan hellre välja att inspektera environgerna. Ordet kommer från franskan och är besläktat med engelskans ”environment” – miljön/ närmiljön.

Exempel: ”Jag följer inte med in till stan idag, jag uppehåller mig hellre här på stranden och utforskar environgerna.”

Annonser