Sverige ett Jante-land?

Sverige – landet som personifierade ”Jante” och som vill att alla olikheter och allt unikt ska pulvriseras till ett homogent och finkornigt grått grus… Ibland undrar jag om inte Sverige är världens mest osexiga nation.

Annonser