Ett land för freaks, fjollor och visionärer!

Lorenzburg pride

I Kungadömet Sverige åker riksdagspolitikerna karusell och kastar tärning om framtiden. Denna oseriösa politik banar vägen för högerextrema krafter – slätrakade ulvar i fårakläder borstar av sig sitt nazistiska förflutna, lackeras i en mikrometer-tunn fernissa av anständighet och erbjuder en lika tydlig som osann lösning på alla problem. Det är alltid “den andres” fel... Den andre är då den som är lite för mörk, bryter lite för mycket, är lite för fjollig, har lite för mycket utbildning eller som spänner bågen högre än våra förfäder gjorde.

Det är Sverigedemokraterna jag talar om. Dessa historielösa opportunister upphöjer fornstora dar, det vill säga en tid då våra förfäder i armod skrapade fram rovor ur en karg och omedgörlig jord. Dessa fascister glorifierar en tid i vår historia när både män och kvinnor saknade allmän rösträtt, när bildningsnivån var låg, när en man var dömd att gå i pappas fotspår och en kvinna var dömd att dö i barnsäng eller vid spisen.

Sverigedemokraterna är fascister, rasister och rövare. De ägnar sig åt det mest oseriösa spel, där de offrar själva stabiliteten i det land de säger sig vara “vänner” till. Detta gör de för att plocka politiska poäng och ackumulera makt så att de kan genomdriva sin mörka agenda: krossa, tysta, utestäng dem som vill framåt, vidare och som vill visionera tillsammans!

I dessa tider kan ni inte drömma om fornstora dar då patron härskade oinskränkt över sina hukande och avmagrade arbetare. Ni kan inte historielöst återskapa det ädla folk och land som Sverige och Svenskarna aldrig har varit. Det ni svenskar KAN och bör göra är att överge dessa rigida politiska idéer. Darwin lär oss att det är bara de som anpassar sig som överlever, de som stagnerar går under och förpassas till sedimentära lager för framtida generationer att gå på.

Lorenzburg är en modern monarki. Vi står upp för olikheter och för dem som firar olikheterna. I Lorenzburg ser vi freaksen, genierna, konstnärerna och de “andra” som en tillgång. Vi inser att fler perspektiv medför fler möjliga lösningar.

Är du också ett missfoster eller bara någon som tänker lite större och häftigare så har du en självklar plats hos oss. Ansök om medborgarskap idag!

Annonser