Fina Glosan – Cause célèbre

Cause célèbre (uttal: Kås Seläbr med franskt rrrrrr)

Uttrycket syftar på en uppseendeväckande händelse eller tilldragelse ofta av skandalartad karaktär. Ursprungligen användes uttrycket för särskilt uppmärksammade rättsfall men kan också användas om skandalartade eller uppseendeväckande händelser eller personer som kommit till allmän kännedom. Ett inträffat cause célèbre ger ofta löpsedelsrubriker.

Exempel: ”Säg minns friherrinnan Ehrenstråle den förskräckliga cause célèbren när grevinnan Piper tog för sig ur potatiskarotten med bara händerna?!”

Exempel: ”Jag ber direktör fru Karlsson om ursäkt om jag orsakade ett mindre cause célèbre på senaste personalfesten. Jag lovar att jag aldrig mer ska dansa på borden före desserten!”

Annonser