Vårdslöshet i Politiken…

Kan man bli fälld för vårdslöshet i politiken?
Isåfall vill jag peka några anklagande fingrar mot Alliansen och Sverigedemokraterna...

Annonser