Visdomsord – Umgås med dem du kan lära av

År 1647 utkom boken ”Handbok i Levnadskonst” (El Oráculo manual y Arte de prudencia). Här kommer ännu ett av bokens trehundra visdomsord:

N° 11 – Umgås med dem du kan lära av

Låt umgänget med dina vänner vara ett tillfälle att lära sig någonting och låt samtalet vara en möjlighet att utveckla idéer tillsammans. Gör dina vänner till dina lärare och finn dubbel glädje i samvaron eftersom det skänker både närhet och kunskap. Umgås med kloka vänner så kommer du få stöd när du säger kloka saker och du kommer få lön i form av kunskap när du lyssnar. Ofta umgås vi med andra på grund av någon fördel vi hoppas få och vilken fördel är väl bättre än kunskap? Var därför en vän till de som är kloka, bildade och har finess  så kommer säkert någonting av detta goda att fastna även på dig.

Annonser