Fina Glosan – Sinkadus

Vi lånar från franskan: Sinkadus är en förvanskning av ‘cinq et deux’ (fem och två) och syftar till en särskilt lyckosam tärningskombination. I vårt språk står sinkadus för slump och lyckträff men kan också betyda smocka eller en ”riktig läxa”.

Exempel: ”Vilken sinkadus! Någon tappade en blomkruka från andra våningen och den missade mig med en hårsmån!”

Exempel: ”Där fick jag mig allt en riktig sinkadus… jag borde ha kollat först att grevinnan Snake inte stod bakom ryggen när jag talade illa om henne…”

Annonser