Visdomsord i den högre skolan

År 1647 utkom boken ”Handbok i Levnadskonst” (El Oráculo manual y Arte de prudencia). Författaren, en jesuitpräst vid namn Baltasar Gracián, delar med sig av sin världsliga visdom i trehundra korta aforismer som är avsedda att kontempleras av läsaren för att hen ska lära sig att leva klokt. Handboken behandlar så skilda fenomen som vänskap, slughet, att lära sig sky dårarna men behålla de mäktigas gunst. Dokumentet är ett fönster som öppnas mot en svunnen tid och till den människosyn som rådde under 1600-talet.

Prinsesspartiet har valt ut femtiotvå av dessa, numera klassiska och välkända, aforismer för att erbjuda vägledning till den som vill anta utmaningen att leva ett ädelt liv i början av det tjugoförsta århundradet. Aforismerna kommer att gestaltas med ett modernare språk och de kommer förses med kommentarer som sätter dem i ett samtida sammanhang. Varje vecka kommer ett nytt guldkorn av visdom från Graciáns bok så håll ögonen och sinnet öppna!

N° 6 – Att nå sin Fulbordan

Ingen föds helt och hållet färdig! Försök att förbättra dig själv, och det du kan, ett litet grann varje dag. Sikta på att göra det bästa av dina anlag och medfödda talanger. Den som arbetar med sig själv på det sättet känns igen på sin goda smak och på hur hennes talanger sköts om till dess de blomstrar. Den som strävar efter att förbättra sig själv på det sättet känns också igen på sin mognad och på sin kristallklara vision. Hon vet helt enkelt vad hon vill och vad hon går för. Det finns de som aldrig kommer till insikt om vilka de är och vad de borde göra med sina liv, de kommer alltid att sakna någon viktig komponent i sin person och kommer alltid tyckas vara lite formlösa. Den människa som arbetar på att bli klok i både tal och handling kommer alltid att vara välkommen i de klartänktas sällskap.

N° 11 – Umgås med dem du kan lära av

Låt umgänget med dina vänner vara ett tillfälle att lära sig någonting och låt samtalet vara en möjlighet att utveckla idéer tillsammans. Gör dina vänner till dina lärare och finn dubbel glädje i samvaron eftersom det skänker både närhet och kunskap. Umgås med kloka vänner så kommer du få stöd när du säger kloka saker och du kommer få lön i form av kunskap när du lyssnar. Ofta umgås vi med andra på grund av någon fördel vi hoppas få och vilken fördel är väl bättre än kunskap? Var därför en vän till de som är kloka, bildade och har finess  så kommer säkert någonting av detta goda att fastna även på dig.

N° 12 – Natur och konst, material och bearbetning

”Skönhet uppnås inte utan hjälp”, det naturliga går över i barbari om det inte förbättras av konsten. Natur och Kultur går hand i hand: Det ena är givet och det måste bearbetas av det andra. Den sten som naturen skapar måste poleras med rätt verktyg för att dess lyster ska träda fram. På samma sätt bör vi människor arbeta med det material av förstånd, gåvor och talanger som vi fått. Vi måste sträva efter att polera oss själva till fullkomning.

Prinsesspartiets kommentar till detta: I en tid då yta och image är viktig så är det lätt att ta till ”enkla knep” som att bara försköna sitt yttre eller arbeta hårt för att få status, bekvämlighet och liknande. Ytan är bara halva sanningen. Det finns ett djup under ytan och det är detta djup som är själva fundamentet som ytan vilar på. Den mänskliga naturen är häftig och vacker på många sätt men det skadar inte att ägna även dess djup lite omsorg. Att öva sig i tålmodighet, generositet och glädje skänker också ett skimmer av skönhet till människan.

Annonser