Sorg över en skola som kunde ha varit bra

Åååååååh ju mer jag tänker på hur politiker har sjabblat bort den svenska skolan desto mer förbannad blir jag! Jag skiter i om ”Sveriges gloria har falnat” men jag bryr mig väldigt mycket om huruvida barn och unga får en bra grundutbildning. Bildning, kunskap, förståelse är allt för att kunna delta som fria och hyggliga individer i ett allt tuffare samhälle.

Montera inte ned de humanistiska ämnena, de gör oss mänskliga och hjälper oss att få syn på vilka vi är i relation till historia och omvärld. Slarva inte med de naturvetenskapliga ämnena, de låter oss förstå att världen är häftigare och mäktigare än någon religiös utsaga eller vidskepelse någonsin kan fabulera ihop. FRAMFÖR ALLT: underskatta inte vikten av kreativa/ estetiska ämnen. Musik, Bild, Dans, Drama tränar våra sinnen, de mest basala instrumenten vi har för att orientera oss. Vår uppmärksamhet tränas och vi lär oss att tänka associativt när vi utmanas att förstå en estetisk och bortomspråklig upplevelse.

Bort med idén om K-U-N-S-K-A-P-S-M-A-S-K-I-N-E-N! Kunskap är en relation, inte ett instrumentellt verktyg för att nagla fast en värld av döda ting så att vi kan dominera den.

Frej von Fräähsen zu Lorenzburg

Annonser