Det är valår och vargen står för dörren..

Det är valår och vargen gnager i knutarna till Rosenbad..
Fascism, rasism, homofobi, separatism och religiös extremism vill komma in. Men varg, du varg kom inte hit….

Mänskligt minne är kort och Sverigedemokraterna går framåt. De närs av okunnighet och rädsla. En våg av mörker tornar upp sig över Europa och Sverigedemokraterna rider den vågen. Det är en vild och farlig ritt och jag fruktar att vi en dag kommer få stå till svars inför våra barn och barnbarn: hur kunde vi tillåta ondskan att ta plats i hjärtat av vårt land? Hur kunde vi upplåta stolar i riksdagen åt dessa mörkermän och kvinnor?

Mänskligt minne är kort och Kristna Värdepartiet har tagit sikte på Plenisalen. Tvåtusen år av förföljelser, misshandel, förtryck och mord i olika samfunds namn glöms bort. Mäktiga religiösa krafter har gjort motstånd mot alla stora sociala projekt för att befria människor. Kvinnors rösträtt, HBTQ-personers rättigheter, förbud mot att slå sina barn.. alla dessa viktiga milstenar i mänsklig kultur raseras lätt när denna månghövdade hydra i ett slag vill byta vår sköra (och för all del ofullkomliga) demokrati mot teokratisk diktatur. En våg av mörker tornar upp sig vid horisonten: påvar, präster, pastorer och prelater griper tillfället och seglar på kaoset. Rädda människor, själar fyllda av fruktan, lägger ner sin suveränitet inför dessa dogmatiska ideologier. Det är en skummande och stormande färd och jag fruktar att vi en dag måste stå till svars inför de barn och barnbarn som hukar under tyngden av sina föräldrars slag. Hur kunde vi upplåta stolar i riksdagen åt dessa mörkermän och kvinnor?

Ett vet jag dock, och det är att det finns hopp. Vi ska söka kraft och tröst hos varandra. Vi ska mota bort vargen från demokratins borggård. Detta måste jag tro på om jag ska orka leva och orka verka för en god gemensam framtid; en framtid som leds av förnuft och klarhet; en framtid som för alltid är fri från medeltidens dunkel och gaskammares pysande död för dem som är annorlunda. Du varg, du varg kom inte hit…

Frej von Fräähsen zu Lorenzburg

Annonser