Öppet brev till Mats Selander och Roland Ohlsson

Öppet brev till Kristna Värdepartiets talesperson Mats Selander samt replik till styrelseledamot Roland Ohlsson

Den 4:e januari startades ert Kristna Värdeparti under devisen ”För ett Civiliserat Samhälle”. Detta var en protest mot det rådande politiska klimatet i vårt land. Ert parti hävdar på hemsidan att många kristna väljare känner sig politiskt ”hemlösa” och att ni därför vill verka för en vision som ”tar spjärn för tron på människovärdet”. 24:e februari lämnade ni in den namnlista, med minst 1500 underskrifter, som krävs för att registrera partiet som valbart till riksdagen.
Ironiskt nog (eller som ett omen för vad vi kan förvänta oss från er i framtiden?) skedde detta på samma dag som Ugandas president Yoweri Museveni godkände den internationellt kritiserade “anti-gay” lag som innebär att HBT-personer (Homo-, Bi- och Transsexuella) kan fängslas för sin kärleks skull.
Straffet för homosexuella förbindelser varierar mellan 14 år och livstids fängelse. Personer som hjälper HBT-personer eller arbetar för deras rättigheter kan straffas med upp till 7 års fängelse.

Det är med stigande fasa som jag följer den politiska utvecklingen i Sverige. Vi ser främlingsfientliga krafter mobilisera runtom i Europa och på svensk mark. Vi ser kvinnors rättigheter aktivt monteras ner i anti-abort initiativ och vi ser ett växande, och alltmera öppet, förakt för HBT-personer.
I en artikel som publicerades på bloggen Prinsesspartiet den 25 februari uttryckte jag oro inför utvecklingen i och med det nystartade Kristna Värdepartiet. Jag oroas över att ni använder exakt samma retorik som den ugandiska lag som tillkom för att ”skydda barn och familj”:

”Vi motsätter oss allt statligt stöd till propaganda (min fetstil) som riktar sig till ungdomar och som likställer (min fetstil) den homosexuella livsstilen (min fetstil) med det heterosexuella äktenskapet.”
Samt: “Vi motsätter oss statligt stöd till en sex- och samlevnadsundervisning som inte betonar äktenskapet och den relationella sidan av samlivet”

Detta har ni nu ändrat på er hemsida. Är det kanske för att jag, och andra människor som faktiskt menar det när vi säger att vi vill kämpa för allas lika värde, har uppmärksammat att ni lånat retoriken från länder som Uganda och Ryssland?

Ett annat grepp, som ni lånat från Amerikansk kristen högerideologi, är att tala om den homosexuella ”livsstilen”.
Detta är ett verktyg för att förminska människor som inte ”väljer” en relationsmodell som bygger på den binära uppdelningen i man och kvinna. Genom att benämna min och mina HBT-medmänniskors relationer som bara en alternativ ”livsstil” som kan väljas till eller väljas bort så nekar ni oss en grundläggande aspekt av mänsklighet. Ni använder ett maktspråk där ni bemäktigar er tolkningsföreträde angående andra människors känsloliv. Min relation reduceras till någonting lite kinky som inte ska uppmuntras eller ges skydd på lika villkor som heterosexuellas relationer. Jag ska tiga och förpassas in i skuggorna. Undangömd. Bortglömd.

I min artikel från 25:e januari protesterar jag mot Mats Selanders påstående att jag ”inte har rätt att omdefiniera äktenskapet eller adoptera barn”.
Jag vill mena att jag visst har den lagliga rätten både, per riksdagsbeslut 2003, att adoptera barn samt demokratiska rättigheter att föreslå omdefinitioner av begrepp som redan existerar i vår gemensamma språk-pool.
Nu nämner ni ju för all del inte ordet demokrati en enda gång i ert principprogram och detta något alarmerande faktum talar sitt tydliga språk.

Ni i Kristna Värdepartiet vill, trots att ni nu mildrat retoriken på hemsidan något, skydda familjen genom att ”stoppa homosexuell propaganda”. Ni vill dessutom ”kraftfullt motarbeta och höja straffen för s.k. hedersförtryck, vanvård samt barn- och kvinnomisshandel.”
Jag är mycket nyfiken på hur ni vill genomdriva en sådan politik om dess främsta verktyg består av gömma undan och tiga ihjäl en hel människogrupp? Hur menar ni att ”s.k” (ert ordval) hederskultur och kvinnomisshandel ska motarbetas genom ett totalt abortförbud? Är det inte misshandel att tvinga en kvinna att fullfölja en graviditet som hon inte kan eller vill genomlida? Ska vi reproducera en institutionaliserad skamkultur kring kvinnors kroppar och födande eller icke-födande? Jag ser ingen logik alls i detta och jag misstänker att jag inte är ensam om den saken.

Roland Ohlsson, en av Kristna Värdepartiets styrelseledamöter, var god nog att besvara min kritik genom ett inlägg den 7:e mars på bloggen Prinsesspartiet. Roland menar angående ordet äktenskap:

”Två skilda saker kan inte samlas under en betydelse, och skulle vi ändra betydelsen för äktenskapet, då skulle ju dess mening försvinna och definiera något annat, och vad är det då man har tjänat på att slåss för det? Nä, äktenskapet har betytt i Sverige ett förbund för livet mellan en man och en kvinna. Inte mellan två män, eller två kvinnor, utan mellan en man och en kvinna. Då kan man inte kräva det som rättighet att omdefiniera det. Det finns registrerat partnerskap som ger samma juridiska skydd som äktenskapet för övrigt.”

Roland Ohlson och åsiktsfränder har missat den grundläggande socialiseringsprocess som de flesta genomgår i tidig barndom.
Alla som har egna, eller arbetar med, ungar vet att de har en viss känsla för rättvisa och att de inte sällan är skickliga förhandlare. De flesta barn smular inte sönder sin egen kaka i vredesmod över att en kamrat också får en kaka, nej, de mumsar glatt på varsin gobit utan att besväras av att den andra också får vara med och fika.
Det är bara den som blir helt utan, eller den som egoistiskt vill äta BÅDAS kakor, som börjar bråka. Jag undrar vilken av dessa två som passar in på Kristna Värdepartiet?

Jag som inte delar Kristna Värdepartiets åsikter har svårt att se hur min kärlek, och rätten att definiera den, tar bort ens en gnutta värde från mina heterosexuella bröders och systrars relationer?
Jag frågar mig om inte ett äktenskap är väldigt skört och instabilt om dess värdighet hotas av min relation med en annan man? Eller kommer någon att smula sönder sitt äktenskap i vredesmod på grund av mig?

Kristna Värdepartiet talar inte någonstans om demokrati och av principprogrammet att döma allierar ni er snarare med någon form av religiös fascism.
Ni vill tvinga människor till en tillvaro i osynlighet och ni använder ett maktspråk vars syfte är att skapa avstånd människor emellan.
Ni bemäktigar er rätten att uttolka andra människors själsliv och själva betydelsen av deras nära relationer. Ni tar er rätten att omtolka och besmutsa en samvaro som kännetecknas av kamratskap, kärlek och ömsesidigt stöd. Ni anser er ha större auktoritet och rätt att definiera min kärlek än jag har. Därmed begår ni ett övergrepp gentemot en redan utsatt grupp människor.

Vidare väntar jag nu med spänning på svar från Jönköpings polis- och åklagarmyndighet angående den polisanmälan jag reste gentemot ert parti den 28:e februari i år.
Orsaken till anmälan var de kränkningar mot HBT-personer som ni ägande er åt via ert twitter-konto under sammanlagt ett dygn. Ni menade bland annat att samkönade relationer med nödvändighet måste innebära en implicit våldtäkt och att dessa relationer omöjligen kan baseras på kärlek.
Ni menar också att ”alla samlevnadsformer inte är likvärdiga”.  Här träder ert värnande om människovärdet fram i sin sannaste skepnad.

Just nu håller Kristna Värdepartiet på med en ideologisk storstädning liknande den som Sverigedemokraterna ägnat sig åt under en längre tid.
Hemsidan och Twitterflödet har rensats på generande uttalanden men bevisen på att dessa existerat finns kvar som skärmdumpar på hårddiskar och bloggar. Den som är nyfiken är välkommen att läsa Kristna Värdepartiets gräsliga och vulgära uttalanden på bloggen Prinsesspartiet.
Kan ni inte, Mats och Roland, vara bussiga och förklara exakt hur er politik ska verka för det ”Civiliserade Samhälle” som ni nämner i ert motto?

Frej von Fräähsen zu Lorenzburg

Prinsesspartiet

Maria Hansson Nielsen

Blogg
Hemsidan Evangelisten

Annonser

24 reaktioner på ”Öppet brev till Mats Selander och Roland Ohlsson

 1. Fantastiskt bra och klokt skrivet! Tack för att du bryr dig och orkar jobba emot de människofientliga krafterna som finns och sprider sig i Sverige.

 2. En ideologisk synpunkt, men inte kristen. Att stödja abort, homosexualitet är inte civilisation, med det slutet av civilisation.

  • Olika kristna påfund är alla omkring 2 tusen år gamla. Homosexualitet har funnits betydligt längre än så, och finns bland många djurarter och människor. Homofobi sprids av kristna och det gör att människor misshandlas, sätts i fängelse och mördas – på grund av er tro. Jag tror att Jesus gråter för er!

   • Just så. Det krävs en alldeles särskild typ av kognitiva skygglappar för att inte se sitt eget ansvar om man kunna behålla sitt ”moraliska övertag” och samtidigt skapa olycka för andra människor genom sin religion.

 3. Gällande händelsen på twitter har jag redan kommenterat på din blogg, jag kan tyvärr inte ge så mycket mer än en förklaring och en ursäkt gällande detta. Jag skrev:

  ”Då vi i ledningen har haft väldigt mycket att göra, så lät vi en av våra medlemmar att informera nyheter gällande Kristna Värdepartiet på twitter. Tyvärr så har personen tagit på sig för mycket frihet, och har börjat driva debatt med personliga åsikter, vilket inte var själva syftet. Jag har nu nämnt detta på twitter också.
  Vi ber om en stor ursäkt för det som inträffat.

  Vänliga hälsningar
  Roland Ohlsson”

 4. Bra skrivet!
  Livet handlar om kärlek till sina medmänniskor och till det som är större än oss, varför kan inte alla få ha den rätten oavsett läggning eller tro? Bara för att jag anser att jag tror på något som är större än kristendomen så går jag inte och hackar på dem eller startar politiska partier där kristna ska ha mindre rätt i samhället för att de har fel. Vi är alla olika och det måste vi börja respektera!!!
  Jesus måste vara förtvivlad och förundrad över att hans anhängare praktiserar hat och inte kärlek. Om de tror på helvetet så måste de börja vara försiktiga för det är dit man kommer om man inte är en kärleksfull människa.

 5. En bekant till mig skrev ett e-mail med frågor till KvP…. Här skall ni få se ett citat:

  Fråga: ”Kristdemokraterna i Skaraborg har placerat den kända transsexuella Maria Hansson Nielsen på sin Riksdagslista. Vad anser ni om det, och skulle Maria bli en av era riksdagskandidater ifall hon blev medlem i Kristna Värdepartiet?”

  Svaret blev:

  ”Jag skulle ha stora problem ifall en transsexuell skulle vara en riksdagskandidat, lyckligtvis så är samtliga i ledningen sunda personer, så det skulle vara väldigt osannolikt.”

  Detta svar kan inte betyda annat än att KvP anser att transsexuella och andra personer är ”osunda personer”. Eftersom svaret skrevs av styrelseledamoten Roland Ohlsson, kan man inte påstå att en person utanför partiledningen debatterat utifrån sina personliga åsikter… Det är därför lätt att konstatera att svaret stämmer överens med det som KvP står för……..

  • Jag tycker detta demonstrerar Rolands och KVP’s ståndpunkt väldigt tydligt. Roland hävdar att man ”ber om ursäkt” ifall man sårat någon men de har ju dessa åsikter och arbetar aktivt för att deras människosyn ska implementeras i vårt samhälle. Då hjälper inga ursäkter i världen.

   • Vi som parti kan inte ta fullt ansvar ifall en av våra medlemmar tar sig för mycket frihet som denne inte har rätt till. Vi har pratat med medlemmen om detta. Vi kan som sagt inte göra så mycket mer än be om ursäkt för det inträffade

  • Ni glömmer bort att vi är ett kristet politiskt parti. Att ha en transsexuell som representant för det är med andra ord inte trovärdigt för just ett kristet parti (5 Mos 22:5), vilket jag antar att du Maria Nielsen förstår, då du tidigare varit evangelist(vad jag har hört iaf) innan könsbytet och bör därmed vara rätt insatt i Bibeln.

   Sen så fick jag intrycket av att personen som kontaktade mig tyckte just som jag, att det inte är trovärdigt för ett kristet parti att ha en transsexuell som representant, och därmed ett rakare svar än jag annars hade gett.

   • 5 MOS 22:5 En kvinna skall inte bära manskläder, och en man skall inte klä sig i kvinnoplagg. Ty var och en som gör så är avskyvärd för HERREN, din Gud…..

    Texten handlar inte om transsexuella. Vill man tolka texten tufft, kan man säga att det handlar om transvestiter… Dock är det viktigt att känna till, att grundtexten INTE heller skriver om transvestiter. Det handlar om prostituerade barn som klär sig i det motsatte könets kläder, för att locka till sig kunder….

    Kristna framför med all rätt, att det inte är utsidan som räknas, utan insidan, alltså den man är. Men när det handlar om transsexuella frångår KvP detta, genom att enbart se till hur man är på utsidan.

    Därutöver är det icke trovärd när kristna kritisera män som tar på sig en klänning, samtidigt som man godtar att kvinnor går omkring i herr jeans, herr skjorta och andra manliga klädesplagg.

    Om du inte anser att min kunskap i Bibeln räcker till, kan jag informera dig om att jag har bra teologisk utbildning. Jag är utbildad hjälppredikant inom EFS (Lutherskt utbildning), har gått två är på en pingstbibelskola och ett år på Livets Ord.

    Jag är fortfarande evangelist. Kolla http://evangelisten.se

    • ”Det handlar om prostituerade barn som klär sig i det motsatte könets kläder, för att locka till sig kunder….”

     Vilka källor har du för detta påstående, hittar då inget sådant i Bibeln.

      • Frågade en pastor som är väl insatt i grundtexterna ifall det rörde sig om vuxna eller barn i frågan gällande bibelversen, detta var svaret jag fick: Det hebreiska ordet för man som används här kommer från rot-ordet att vara stark. Det är en stark man, soldat. Dvs vuxen stark man. / Ordet för kvinna betyder även fru, så ja vuxen kvinna också.

       • Roland, betyder detta att ni inte är för en politik som välkomnar alla? Ni har i så fall en mycket mer extremistisk agenda än till exempel Sverigedemokraterna vågar bedriva öppet? Ni gör alltså skillnad på folk och folk och menar att somliga inte är önskvärda i politiken? Jag undrar om ni inser att ni förlorar i trovärdighet just på grund av er hållning att endast öppet heterosexuella är kallade att driva er politik? Är det en hållning som är kompatibel med demokrati och god människosyn?

   • Det är lätt att hänvisa till bibeln, att hitta argument och använda den som du gör, och ”slå” den i skallen på människor som du vill såra och fördöma. Det ni människovänliga personer då blundar för, är som vanligt: kärleksbudskapet – Älska din nästa såsom dig själv (Matteus 19:19)
    Att du kallar dig kristen och ser ner på dina medmänniskor, det gissar jag att de flesta av dem du umgås med applåderar. men om du läser bibeln så är det inget som Jesus skulle nicka gillande åt. Tvärt om.
    Det finns mycket i Bibeln som är bra och allmängiltigt och det finns ännu mer som är rena medltidsuppfattningar och helt otidsenligt i vårt årtusende.
    Politiska partier som stöder sig på en tro och en Gud hör också svunna tider till. Tro får alla göra på vad de vill, men det finns så mycket erfarenhet och vetenskap att tillgå att tro inte ska ha något inflytande inom politiken.

   • Roland, betyder detta att ni inte är för en politik som välkomnar alla? Ni har i så fall en mycket mer extremistisk agenda än till exempel Sverigedemokraterna vågar bedriva öppet? Ni gör alltså skillnad på folk och folk och menar att somliga inte är önskvärda i politiken? Jag undrar om ni inser att ni förlorar i trovärdighet just på grund av er hållning att endast öppet heterosexuella är kallade att driva er politik? Är det en hållning som är kompatibel med demokrati och god människosyn?

   • Roland kan du vänligen kommentera ifall ditt svar till Maria (när du ”trodde att hon hade samma åsikter som du”, betyder att ni inte är för en politik som välkomnar alla? Ni har i så fall en mycket mer extremistisk agenda än till exempel Sverigedemokraterna vågar bedriva öppet? Ni gör alltså skillnad på folk och folk och menar att somliga inte är önskvärda i politiken? Jag undrar om ni inser att ni förlorar i trovärdighet just på grund av er hållning att endast öppet heterosexuella är kallade att driva er politik? Är det en hållning som är kompatibel med demokrati och människovärde? Är Maria och transsexuella medsystrar/medbröder ”värdelösa” inför er politik? Är inte det väldigt självmotsägande?

 6. Ping: Öppet brev till Kristna Värdepartiet angående pseudovetenskap. |

Kommentera artikeln

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s