Svar från Utrikesdepartementet

Här nedan ett svar från utrikesdepartementet angående Prinsesspartiets fråga om ställningstagande mot Rysslands ”Anti-Gay” lagar:

Hej Frej!

Tack för dina mail till olika statsråd. Jag arbetar på Utrikesdepartementet och utrikesminister Carl Bildt har bett mig att svara på ditt brev. Du skriver om HBT-rättigheter i Ryssland med anledning av den nyligen antagna ryska lagen som förbjuder ”propaganda” avseende ”icke-traditionella sexuella relationer” som kan uppfattas av minderåriga.

Jag kan inte nog understryka hur fel den svenska regeringen anser att denna lagstiftning är. Sverige har riktat kritik mot lagen direkt i kontakter med ryska motparter och har också tagit upp frågan i EU-kretsen. Regeringen ser en tydlig koppling mellan den repressiva lagstiftningen och ett hårdare och mer fientligt klimat mot HBT-personer i Ryssland generellt. Nu när lagen är antagen har omvärlden begränsade möjligheter att upphäva den, men desto viktigare blir arbetet för att minimera dess skadeverkningar.

Sverige stöder, genom Sida och Svenska institutet, ryska organisationer som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter. För innevarande år 2013 fördelas 37 miljoner kronor inom ramen för strategin för stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland. Stödet syftar bl.a. till att ge individer och organisationer kunskap om sina rättigheter enligt FN-stadgan och Europakonventionen samt möjligheter att verka i en miljö som blivit alltmer repressiv. En del av detta arbete syftar till att förbättra situationen för HBT-personer i landet.

Sverige har därför sedan ett antal år löpande kontakt med HBT-organisationer i Ryssland.  Svenska diplomater närvarar dessutom vid rättegångar mot HBT-organisationer som anklagats i enlighet med de nya lagarna om icke-statliga organisationers möjlighet att ta emot utländska bidrag, samt vid flera HBT-evenemang, såsom exempelvis Prideparader, på olika platser i Ryssland. Detta för att övervaka att mänskliga rättigheter inte kränks och för att visa stöd.

Situationen gällande mänskliga rättigheter diskuteras regelbundet i möten med ryska motparter, både från svenskt håll och på EU-nivå.  Sverige har också tagit upp den på högsta nivå med EU:s utrikestjänst, liksom inom OSSE och Europarådet.

Vad gäller de publicerade filmerna där unga homosexuella förnedras och torteras, förutsätter Sverige att ryska rättsvårdande myndigheter skyndsamt utreder de gärningar som visas.

Även generellt, inte bara gällande Ryssland, kan sägas att HBT-personers bristande rättighetsskydd belyses allt mer i utrikespolitiken. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck är prioriterat från Sveriges sida. Jag hoppas att detta var svar på dina frågor om regeringens ställningstagande och insatser.

Med vänlig hälsning

Sara Dennås
Utrikesdepartementet

Annonser

Kommentera artikeln

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s